Technikum

OFERTA KSZTAŁCENIA

TECHNIKUM nr 4

(4 lata nauki dla absolwentów gimnazjów i 5 lat nauki dla absolwentów szkół podstawowych)

Proponujemy kształcenie w zawodach:

  • Technik budownictwa

Kwalifikacje:

BUD.12. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich.

BUD.14. Organizacja i kontrola robót budowlanych oraz sporządzanie kosztorysów.

  • Technik architektury krajobrazu

Kwalifikacje :

OGR.03. Projektowanie, urządzanie i pielęgnacja roślinnych obiektów architektury krajobrazu

OGR.04. Organizacja prac związanych z budową oraz konserwacją obiektów małej architektury krajobrazu

  • Technik geodeta

Kwalifikacje:

BUD.18. Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych, wysokościowych i realizacyjnych oraz opracowywanie wyników tych pomiarów.

BUD.19. Wykonywanie prac geodezyjnych związanych z katastrem i gospodarką nieruchomościami.

  • Technik usług fryzjerskich

Kwalifikacje:

FRK.01. Wykonywanie usług fryzjerskich.

FRK.03. Projektowanie i wykonywanie fryzur